Ken Block на промоцијата на Ford Focus RS


Ken Block на промоцијата на Ford Focus RS, Како најдобро да го промовираш својот performance автомобил.

Ken Block на промоцијата на Ford Focus RS
Ken Block на промоцијата на Ford Focus RS

Download Video